Schouder Netwerk Deventer Salland

Vragenlijsten SNDS

Waarom gebruik vragenlijsten:

Een essentieel onderdeel van evidence based fysiotherapie is het gebruik van meetinstrumenten en of vragenlijsten. Het doel van het gebruik van meetinstrumenten / vragenlijst is tweeledig. Meetinstrumenten / vragenlijsten worden inventariserend / diagnostisch gebruikt, waarbij het van belang is om de hulpvraag van de patiënt te objectiveren en te specificeren en het behandeldoel vast te leggen. Daarnaast worden meetinstrumenten / vragenlijsten evaluatief gebruikt. Om de effecten van de interventie te meten, kan gebruik worden gemaakt van het verschil in de begin- (baseline) en de vervolg(eind)score.

Waar mogelijk moeten valide, betrouwbare en meetinstrumenten / vragenlijsten  worden gekozen, die voldoende sensitief zijn. Als er iets bekend is over de meetfout en de verschilscore, wordt het minimale relevante verschil aangegeven. Sensitief is een maat voor de gevoeligheid van de test voor de onderzochte ziekte. Hoe hoger de sensitiviteit van een test, hoe groter de kans dat iemand die daadwerkelijk de ziekte heeft, een positieve testuitslag krijgt.

Waar mogelijk moeten valide, betrouwbare en meetinstrumenten worden gekozen, die voldoende specifiek zijn. Als er iets bekend is over de meetfout en de verschilscore, wordt het minimale relevante verschil aangegeven. Specifiek wil zeggen hoe "specifiek" de test is, hoe hoger de specificiteit van een test, hoe groter de kans dat iemand die de ziekte niet heeft, een negatief testresultaat krijgt.

Veelgebruikte vragenlijsten:


- Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (DASH)

http://www.meetinstrumentenzorg.nl/Portals/0/bestanden/86_3_N.pdf

- Shoulder Disability Questionnaire (SDQ)

http://www.meetinstrumentenzorg.nl/Portals/0/bestanden/62_3.pdf


- Constant-Murley Scale

http://www.meetinstrumentenzorg.nl/Portals/0/bestanden/3_3_N.pdf


- Shoulder Pain and Disability Index (SPADI)

http://www.meetinstrumentenzorg.nl/Portals/0/bestanden/44_3_N.pdf

 
- Shoulder Rating Questionnaire (SRQ)

http://www.meetinstrumentenzorg.nl/Portals/0/bestanden/376_3_N.pdf


- Simple Shoulder Test (SST)

http://www.meetinstrumentenzorg.nl/Portals/0/bestanden/64_3.pdf

 

Alleen voor leden Schoudernetwerk Deventer