Schouder Netwerk Deventer Salland

Over Schoudernet

Over Schoudernet

Het schoudernet Deventer Salland is in 2006 begonnen, als gezamenlijk initiatief vanuit de afdeling Fysiotherapie van het Deventer Ziekenhuis en de afdeling Orthopaedie van het Deventer Ziekenhuis.

Een groep van 25 fysiotherapeuten zijn destijds gestart zich te verdiepen in de schouderpathologieen door het gezamenlijk volgen van cursussen om zo de kwaliteit van zowel operatieve als niet-operatieve patiënten te waarborgen die worden verwezen door dr. C.T. Koorevaar. 

In 2012 is de vereniging formeel opgericht en heeft zich aangesloten bij schoudernetwerk Nederland.

Bezoek website Schoudernetwerken Nederland

Doelgroep

De doelgroep betreft een patiëntengroep met schouderpatiënten die verwezen worden de Deventer orthopeden Dr. Koorevaar en Dr. Klein Lugtenbelt van het Deventer Ziekenhuis

Visie

1. De vereniging heeft ten doel de kwaliteit van het  fysiotherapeutisch handelen door haar leden bij patiënten met  schouderaandoeningen te optimaliseren. Daarbij gaat het zowel om het  fysiotherapeutisch lichamelijk onderzoek (zoals anamnese, observatie,  klinische tests en toepassing vragenlijsten) als het fysiotherapeutisch  behandelen (welke interventies met welke doseringsparameters zijn het  meest effectief).

2. De vereniging beoogt niet het maken van winst.

3. De vereniging tracht dit doel onder meer te  bereiken door het realiseren van een stimulerende vereniging waarin een  continue overdracht van kennis, vaardigheden, inzicht en attitude  plaatsvindt.
Via bijeenkomsten, bezoek van congressen, ontwerpen van protocollen en participatie aan onderzoek wordt de  kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen verder verbeterd en  geüpdatet.

Orthopeden

De orthopeden van het Deventer Ziekenhuis met als aandachtsgebied schouder- en elleboog-chirurgie zijn buitengewoon lid van de vereniging

Dhr  C.T. Koorevaar          http://www.dz.nl/Behandelaars/Koorevaar/Paginas/default.aspx

Dhr IJ.V. Klein Lugtenbelt  http://www.dz.nl/behandelaars/kleinlugtenbelt/Paginas/default.aspx

Organisatie

Het samenwerkingsverband is op 14 juni  2012 officieel als vereniging Schoudernet Deventer Salland geregistreerd bij de Kamer van Koophandel 

http://drimble.nl/bedrijf/schalkhaar/k55491464/schoudernet-deventer-salland.html

De bestuurssamenstelling is 

Dhr MFJ Ipskamp    voorzitter

Dhr JBAM  Tutert   secretaris / penningmeester    hanstutert@fysiotherapie holten 

Dhr R. Arentsen       bestuurslid kwaliteit 

Tezamen met bovengenoemd dagelijks bestuur bestaat de vereniging uit maximaal 25 fysiotherapeuten 

Beleid Toetreding

De vereniging bestaat uit maximaal 25 fysiotherapeuten . De deelname eisen zijn beschreven in het huishoudelijk reglement en op te vragen bij de secretaris 

Akte van Oprichting

Huishoudelijk Regelement

Addendum omtrent punt in en uittreding

 

Alleen voor leden Schoudernetwerk Deventer